Bröst

Öppningar på remskivor på lutande bänk

Bilden extraheras från bodybuilding.com