Tillskott

Kaffe och träning

Ett stort antal studier visar att på lång sikt koffein Det kan öka motståndet.

Det verkar ganska troligt, enligt en analys av de biokemiska egenskaperna hos koffein, som utövar positiva effekter på kortvarig trötthet och muskelfibrer i högintensiv, kortvarig övning, såsom viktutbildning. .

den koffein Det används också ofta i kombination med efedrin (för närvarande förbjuden av potentiella faror) och aspirin, som en blandning av egenskaper lipotrópicas (fettförbränning) och ökning av kroppsmassan. Emellertid effekterna av koffein De verkar vara anmärkningsvärda bara hos de idrottare som inte tar det regelbundet.

Följaktligen är det tydligen de som är mindre vana vid koffein (de som inte dricker kaffe, te, cola etc.), är de som dra nytta av användningen av koffein före träning, medan de som är vana vid detta ämne inte producerar sådana effekter eller inte så uttalat.

En studie visar att i de personer som är mindre vana vid koffein, det finns en ökning av den metaboliska och respiratoriska rytmen i vila, liksom plasmanivån av fria fettsyror både i vila och i träning; Tvärtom minskar dessa effekter till ett minimum hos personer som regelbundet tar koffein. En annan studie drar slutsatsen att en dos av 10 mg av koffein Det utgör ett ergogent hjälp under stark träning när det tas mellan 3 - 4 timmar före träning i fasta och hos individer som konsumerar lite koffein.

Således måste en idrottare komma ihåg vad hans eller hennes grad av tolerans till koffein om du vill utnyttja absorptionen av detta ämne före träning eller tävling.

Effekter av koffein på träning

Den huvudsakliga verkningsmekanismen för koffein som uppstår efter att ha druckit några koppar kaffe är utan tvekan relaterad till koffeinens motståndskraft gentemot kaffens receptorer. adenosin.

den koffein Det ökar också produktionen av plasmakatecholaminer som gör att kroppen kan anpassa sig till stressen som orsakas av motion. Produktionen av katekolaminer resulterar förmodligen i större tillgänglighet av fria fettsyror som muskelsubstrat under träning, så att den bevarar glykogen.

Koffein kan öka kapaciteten hos kontraktion av muskeln, har inga ergogena effekter vid intensiv träning av kort varaktighet, men kan fördröja utmattning.

Koffeinen förbättrar också prestanda och motstånd under en långvarig aktivitet med sub-maximal intensitet. Faktumet att bevara glykogen, som en följd av lipolysens rytm, kan fördröja utmattning.

En varning:

Drick inte koffein om du tar kreatinmonohydrat, eftersom koffein (om du tar mycket av det)avskaffar ergogena effekter av kreatinmonohydrat.

Det kan vara anledningen till att många idrottare inte får de förväntade resultaten med kreatintillskott. Denna annulleringseffekt har inte presenterats för alla människor och forskning saknas.